Praktiske oplysninger

Her kan du finde oplysninger om alt fra, hvornår der er studiestart, til hvor mange lektier du skal forvente på Handelsgymnasiet. Bliv klogere på det praktiske som hhx’er i forhold til økonomi, vejledning, ferier og meget andet.

Inden du starter på hhx

  Sådan søger du optagelse

  Optagelse når du er uddannelsesparat

  Du kan søge om optagelse, hvis du er erklæret uddannelsesparat og har afgangsprøven fra 9. eller 10. klasse med to fremmedsprog.

  Dit faglige niveau fra parathedsvurderingen skal bekræftes ved de afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse.


  Optagelse via en vejledningssamtale

  Hvis du ikke holder det faglige niveau ved prøverne, men du stadig har mellem 2 og 3 i gennemsnit, kan du søge om at blive optaget via en vejledningssamtale på hhx.


  Hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat

  Du kan søge om optagelse med en konkret vurdering fra hhx, hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat. Den konkrete vurdering er baseret på en optagelsesprøve fra Undervisningsministeriet og en samtale.

   

  Søg via et ansøgningsskema på optagelse.dk
  Hvilket fremmedsprog kan du vælge?

  Når du søger, skal du vælge dit andet fremmedsprog. Du kan vælge tysk eller fransk, hvis du har haft det i grundskolen. Du kan også vælge spansk, hvis du interesserer dig for det, og du gerne vil starte forfra med et nyt sprog. Bemærk at der knytter sig bestemte sprog til de forskellige studieretninger.

  Studieretninger og fag
  Ansøgningsfrist

  Optagelse når du er uddannelsesparat

  Du kan søge om optagelse, hvis du er erklæret uddannelsesparat og har afgangsprøven fra 9. eller 10. klasse med to fremmedsprog.

  Dit faglige niveau fra parathedsvurderingen skal bekræftes ved de afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse.


  Optagelse via en vejledningssamtale

  Hvis du ikke holder det faglige niveau ved prøverne, men du stadig har mellem 2 og 3 i gennemsnit, kan du søge om at blive optaget via en vejledningssamtale på hhx.


  Hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat

  Du kan søge om optagelse med en konkret vurdering fra hhx, hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat. Den konkrete vurdering er baseret på en optagelsesprøve fra Undervisningsministeriet og en samtale.

  Ansøgningsfrist

  Du sender din uddannelsesplan digitalt via optagelse.dk senest den 1. marts.  

  Studiestart

  Der er studiestart hvert år i august.

   

  Læs mere om studiestart

Om uddannelsen

  Uddannelsens opbygning

  Hhx-uddannelsen varer tre år. Den er delt op i to dele:

  • Et grundforløb på tre måneder
  • Et studieretningsforløb som varer resten af uddannelsen.

   

  På grundforløbet er undervisningen stort set ens for alle. Grundforløbet er en generel introduktion til gymnasiets fag og studiemetoder.

  Dit valg af studieretningsfag og valgfag påvirker, hvilken retning din uddannelse får på studieretningsforløbet. Ud af uddannelsens samlede timetal, adskiller cirka 350 timer de forskellige studieretninger fra hinanden.

  I slutningen af grundforløbet vælger du studieretning. I 2.g vælger du valgfag, som du i de fleste tilfælde skal have i 3.g.

  Valg af studieretning

  Handelsgymnasiets første tre måneder er et indledende grundforløb. I slutningen af perioden vælger du studieretning.

  Der er i løbet af grundforløbet et karrierevejledningsforløb, og du får i slutningen af forløbet en grundig introduktion til hver studieretning, så du har en fornuftig baggrund at vælge ud fra. En af dine lærere har en samtale med dig, hvor du får hjælp til at afklare, hvilken studieretning der passer bedst til dig. 

  Du starter på den valgte studieretning i starten af november. Der vil der igen være introdage, så du kan lære dine nye klassekammerater på studieretningen at kende.

  9 forskellige studieretninger fordelt på linjerne Virksomhed, Samfund og International:

  Virksomhed
  Med fokus på økonomi og virksomheder:

  • Virksomhed, økonomi og omverden
  • Finans
  • Iværksætteri
  • Sportsmanagement
  • IT og business.

   

  Samfund
  Om samfundets udfordringer, nationalt og globalt:

  • Kommunikation og samfundsøkonomi. 

   

  International
  Med vægt på sprog, kultur og økonomi i internationalt perspektiv:

  • Verdensklasse
  • Europaklasse
  • USA – Kina. 

   

  Vi opretter altid en studieretning, hvis der er mindst 25 ansøgere til den.

  Studieretninger
  Obligatoriske fag og valgfag

  Handelsgymnasiet består af 12-15 fag på gymnasialt A-, B- og C-niveau, hvor A er det højeste niveau. Du skal have mindst fire fag på A-niveau.

  De obligatoriske fag og niveauer i uddannelsen er

  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Et 2. fremmedsprog
  • Historie B
  • Afsætning B
  • International økonomi B
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Matematik B
  • Erhvervsjura C
  • Informatik C
  • Samfundsfag C
  • Erhvervscase.

  Du specialiserer dig i de fag, der interesserer dig

  Når du vælger studieretning, vælger du nogle af de obligatoriske fag på et højere niveau, og på denne måde kan du specialisere dig inden for fag, som interesserer dig.

  Sprogfag

  Du har fra starten valgt et sprogfag. Det er enten, hvor du fortsætter med tysk eller fransk fra folkeskolen, eller at du kaster dig over spansk som et nyt sprog. Du skal som minimum have fransk eller tysk i to år på hhx. Har du valgt spansk, skal du altid have det gennem alle tre år.

  Valgfag

  Endelig skal du have op til tre valgfag (afhængigt af studieretning), som du vælger i løbet af uddannelsen.

  Fag
  Talentprogram

  Lærerne udpeger et talenthold blandt eleverne i 1.g. Du kan blive valgt, hvis du udmærker dig særligt på forskellige fagområder, og du er motiveret, engageret og aktiv - både i skolelivet og i fritiden.

  Formålet er at give ekstra udfordringer og viden til de elever, der har mange talenter. Nogle af talentholdets elever bliver optaget på Akademiet for Talentfulde Unge, hvor de følger et særligt talentprogram. Andre deltager i Handelsgymnasiets interne talentprogram.

  Talentprogrammer
  Studierejser

  Handelsgymnasiet har en meget international profil. Du får mulighed for at komme på studierejser, hvor du lærer sprog og oplever andre kulturer og samfundsformer. Det giver udsyn, perspektiv og forbereder dig på arbejdslivet i en globaliseret verden.

  Læs mere om studierejser på Handelsgymnasiet
  Undervisning og arbejdsformer

  På Handelsgymnasiet bruger vi forskellige arbejdsformer, blandt andet projektarbejde, undervisning med computeren i fokus, caseopgaver med virkelige problemstillinger og tværfagligt arbejde. Vi arbejder også med udgangspunkt i digitale værktøjer i undervisningen.

  Med forskellige arbejdsformer sikrer vi, at du bliver rustet til at klare dig bedst muligt efter uddannelsen – hvad enten du får brug for studiekompetencer eller vælger at gå direkte ud på arbejdsmarkedet.

  Du bliver undervist af engagerede og veluddannede lærere, der giver dig synlige mål for, hvad du skal kunne. Og du vil løbende få tilbagemeldinger om, hvordan det går – i form af karakterer og formative evalueringer fra dine lærere.

  Bøger og programmer

  I løbet af skoleåret får du udleveret de bøger og programmer, du skal bruge i undervisningen.

  Pas på bøgerne og skriv navn på

  Husk at skrive navn og klasse på forsiden af bøgerne, og vær opmærksom på, at du hæfter for de bøger, du har lånt. Det betyder, at du skal betale erstatning, hvis en bog bliver væk eller ødelagt. 

  Gratis adgang til Ordbogen.com

  Fra skolen kan du få gratis adgang til Ordbogen.com. Du kan også bruge det hjemmefra ved at logge på med din skole e-mailadresse og kodeord. 

  Login til Systime og Gyldendal

  Du skal altid bruge din skole e-mailadresse og kodeord, når du registrer dig hos for eksempel Systime eller Gyldendal. Hvis du oplever tekniske problemer med at få adgang til eller bruge e-bøger, kan du henvende dig i skolens IT-helpdesk. Det samme gælder, hvis du har tekniske udfordringer i forbindelse med søgning i de databaser, som skolen stiller til rådighed.

  Få adgang til Gyldendals ordbøger med dit UNI-login
  Lektier

  Du får en del lektier for i løbet af din studietid. Det er ikke urealistisk, at du skal læse lektier cirka to timer om dagen i gennemsnit, og ved siden af kommer der en del større skriftlige opgaver.

  Erhvervsarbejde ved siden af studiet

  For meget erhvervsarbejde kan gå ud over lektierne, så tænk dig om en ekstra gang, før du siger ja til eftermiddagsarbejde.

  Du må regne med, at undervisningen i nogle tilfælde kan vare til kl. 16 og vejledning omkring studieområdet til kl. 17. Derfor skal du lægge fritidsjob derefter.

  Kontakt din studievejleder hvis du har brug for gode råd til at organisere dit hjemmearbejde
  Prøver og eksamener

  Der er prøver og eksamener gennem alle tre år. En hhx-uddannelse omfatter mindst ti eksamener herunder et studieområdeprojekt. Desuden er der to mindre eksamener ved slutningen af grundforløbet i almen sprogforståelse og i økonomisk grundforløb.

  I løbet af uddannelsen er der også forskellige terminsprøver og årsprøver.

  Alle eksaminer, årsprøver og terminsprøver er obligatoriske og afholdes efter skolens eksamensregler.

Støtte gennem din uddannelse

  Studievejledning

  Studievejledningens opgave er at støtte og vejlede elever, der har særlige problemer, så så mange elever som muligt gennemfører deres uddannelse.

  Hver klasse har en studievejleder tilknyttet. Når du begynder på skolen, får du at vide, hvornår din studievejleder har træffetid og telefontid, så du kan opsøge vedkommende, hvis der er noget, du gerne vil tale om.

  Desuden vejleder og orienterer studievejlederne generelt om forhold, der har med uddannelsen at gøre. For eksempel vejleder de om valgfag, eksamen, studieretninger og forløb, SU eller om, hvordan du kan forbedre dine studievaner. Det er først og fremmest studievejlederne, der holder øje med fravær, og de griber ind, hvis fraværet bliver for højt.

  Find kontaktoplysninger på studievejlederne
  Mentor

  Som nævnt er det studievejledernes opgave at støtte dig, hvis du har særlige problemer, der gør det svært for dig at gennemføre din uddannelse. I det tilfælde kan du anmode om at få en mentor. En mentor er en lærer eller en anden person, som støtter dig igennem en periode af uddannelsen.

  Få ekstra hjælp og støtte (SPS)

  Hvis du er ordblind eller har andre dokumenterede vanskeligheder, kan du få ekstra hjælp og støtte under studietiden.

  Du kan for eksempel søge om specialpædagogisk udstyr og støttetimer. Det sker ved, at du henvender dig til din studievejleder.

  Få afklaret dit behov for støtte

  I afklarer sammen dit behov for støtte. Du kan eventuelt blive testet for ordblindhed. Når du eller dine forældre har skrevet under på, at skolen må ansøge om støtte, udarbejder skolen en ansøgning. Hvis ansøgningen imødekommes, bestiller skolen det ønskede udstyr eller formidler de støttetimer, du har fået tildelt.

  Ekstra tid ved eksamener og prøver

  I nogle tilfælde, blandt andet hvis du er ordblind, kan du få ekstra tid til eksamener og terminsprøver. Hvis du vil søge om ekstra tid, skal du henvende dig til din studievejleder i god tid inden eksamen.

  Vil du vide mere?

  Vil du vide mere, så kontakt Mette Louise Bojesen på mail mlb@rhs.dk eller på telefon 8852 3204. Du kan også henvende dig til Mette i Elevrådgivningen.

  Hjælp uden for skoletiden

  Hvis du har brug for at snakke med nogen uden for skoletiden, anbefaler vi de her steder:

   

  Du er altid velkommen til at gå til din studievejleder, hvis du ikke ved, hvem du skal henvende dig til.

  Studievejledningen
  Projekt Netwerk

  Handelsgymnasiet er med i projekt Netwerk, som er et samarbejde mellem Ventilen og Mary Fonden. Formålet med Netwerk er at skabe et stærkt fællesskab og en god klassekultur og på den måde forebygge ensomhed blandt elever på ungdomsuddannelserne.

  Projektet skal blandt andet gøre eleverne opmærksomme på, hvor vigtigt det er, at alle trives og føler, at de hører til i klassen. 

  Læs mere om Netwerk

IT

  Digital post

  Skolen sender al skriftlig information (for eksempel breve) til dig med digital post. Det er derfor vigtigt, at du husker at tjekke din digitale postkasse på mit.dkborger.dk eller e-boks.dk. Du får også information via studiesystemet Studie+. 

  Gå til e-boks.dk
  Medbring din egen computer

  På Roskilde Handelsskole er IT en del af hverdagen, og du skal medbringe din egen computer.

  Skolen anbefaler en nyere og tidssvarende Windows pc med Windows 10 eller 11 styresystem eller en Apple MAC. Sørg for altid at opdatere din computer til nyeste version af styresystemet og hent alle opdateringer til din Office pakke - især op til prøver og eksamener. 

  Kontakt it-helpdesken hvis du har spørgsmål
  IT-regler

  Brug af skolens IT-udstyr

  • Jeg må bruge skolens pc’er med mere, men jeg efterlader dem i standardopsætningen.
  • Jeg må bruge alle de programmer, der er på skolens pc’er, men jeg installerer ikke programmer, der ikke er relevante for undervisningen.
  • Jeg må have relevante programmer åbne i timerne
  • Jeg behandler skolens IT-udstyr med respekt (herunder kopimaskiner, computere på gangene og i klasserne).

   

  Internet

  • Jeg har adgang til internet på skolen, men jeg må ikke foretage ulovlige aktiviteter, herunder spamudsendelse og download af ulovlige programmer.

   

  E-mail

  • Jeg må bruge – men ikke misbruge – e-postsystemet.
  • Jeg sender ikke billeder og beskeder, der kan virke anstødelige, æreskrænkende, pornografiske, racistiske eller truende.

   

  Login

  • Jeg logger altid på med mit eget login, og jeg logger altid ud, når jeg forlader pc’en. Mit login er fortroligt, og jeg er eneansvarlig for al brug af mit login.

   

  Lyd

  • Jeg må have lyd slået til efter aftale med læreren.

   

  Fejlmelding

  • Jeg fejlmelder skolens IT-udstyr, hvis det ikke fungerer. Jeg fejlmelder via helpdesk.

Praktiske oplysninger

  Økonomi

  Undervisning og bøger er gratis, men du skal selv anskaffe eller leje matematikprogrammet TI-Nspire CX CAS til beregninger i matematik inden skolestart. Desuden skal du selv betale studieture og ekskursioner. Der er fri adgang til elektroniske ordbøger via skolens IT-systemer.

  Få adgang til Gyldendals ordbøger med dit UNI-login
  SU

  Kvartalet efter din 18-års fødselsdag er du berettiget til at få SU. Du kan søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter gældende regler.

  Du kan tidligst ansøge om SU en måned før, du er berettiget til at få SU. Du søger via minSU på su.dk.

  Er du udenlandsk statsborger, er der særlige regler for at modtage SU.

  Har du spørgsmål til SU så kontakt Rikke Nielsen på mail rikke@rhs.dk eller på telefon 8852 3247.

  Søg SU på minSU
  Transportstøtte

  Du kan søge om et ungdomskort, der giver dig adgang til at køre frit med kollektiv trafik mellem hjem og skole og inden for dit takstområde. Ungdomskortet koster 13,16 kr. pr. dag for elever på ungdomsuddannelser. Kortet giver dig også ret til rabat på rejser på tværs af takstområder.

  Du skal godkendes til et ungdomskort
  Gå ind på ungdomskort.dk og vælg trin 1 for at blive godkendt. 

  Bestilling og betaling af ungdomskort
  Når du er godkendt, skal du bestille og betale på ungdomskort.dk - vælg trin 2. 

  Har du brug for hjælp?
  Har du spørgsmål til transport så kontakt Rikke Nielsen på mail rikke@rhs.dk eller på telefon 8852 3247. 

  Bestil dit ungdomskort
  Hhx ferier og fridage

  Datoer for ferier og fridage skoleåret 2023/2024:

  • Studiestart 1. hhx tirsdag den 8. august 2023
  • Studiestart 2. hhx og 3. hhx tirsdag den 8. august 2023
  • Efterårsferie den 16.-20. oktober 2023, uge 42
  • Juleferie den 23. december 2023 – 2. januar 2024 (begge dage inkl.)
  • Vinterferie den 19.-23. februar 2024, uge 8
  • Påskeferie den 25. marts - 1. april 2024 (begge dage inkl.)
  • Kr. himmelfart den 9. - 10. maj 2024
  • 2. pinsedag den 20. maj 2024. 

  Sidste mulige eksamensdag for alle hhx-elever er onsdag den 26. juni 2024.

  Det er vigtigt for undervisningen, at du respekterer ferieplanen, og ikke lægger ferier i perioder med undervisning.

  Ferieplanen er med forbehold for ændringer.

  Datoer for ferier og fridage skoleåret 2024/2025:

  • Studiestart hhx mandag den 12. august 2024
  • Efterårsferie den 14.-18. oktober 2024, uge 42
  • Juleferie den 21. december 2024 – 3. januar 2025 (begge dage inkl.)
  • Vinterferie den 17.-21. februar 2025, uge 8
  • Påskeferie den 14. april - 21. april 2025 (begge dage inkl.)
  • Kr. himmelfart den 29. - 30. maj 2025
  • 2. pinsedag den 9. juni 2025.

  Sidste mulige eksamensdag for alle hhx-elever er onsdag den 25. juni 2025.

  Det er vigtigt for undervisningen, at du respekterer ferieplanen, og ikke lægger ferier i perioder med undervisning.

  Ferieplanen er med forbehold for ændringer.

Tæt relation til erhvervslivet

Ordensregler

  Ordensregler

  Vi er mange mennesker, der skal fungere sammen til daglig. Det er derfor nødvendigt at have klare ordensregler.

  Grundlæggende regler

  • Jeg viser hensyn over for mennesker, inventar og bygninger.
  • Jeg spiser og drikker uden for undervisningslokalerne, dog kan jeg godt medbringe vand i flasker med låg.
  • Jeg rydder op efter mig selv alle steder - i kantinen, i klassen og andre steder, hvor jeg færdes.
  • Jeg lukker vinduer og døre, slukker lyset og sætter stole på plads efter sidste time.
  • Jeg slukker min mobil og lægger den i tasken eller på anvist sted, når jeg har undervisning.
  • Jeg bruger ikke tobaksprodukter i skoletiden (det gælder blandt andet cigaretter, e-cigaretter og snus).
  • Jeg er ikke påvirket af alkohol og euforiserende stoffer i skoletiden, og medbringer det heller ikke på skolen.
  • Jeg uploader et vellignende portrætfoto af mig selv på Studie+, så der kan registreres tilstedeværelse, afgives karakterer og vises id til arrangementer. 
  • Jeg holder altid mine ferier i skolens ferier.
  • Skolen er kun for skolens egne elever og ansatte. 
  • Boldspil og anden leg skal foregå på skolens boldbane.

   

  Respekt, tolerance og ansvarlighed

  • Jeg respekterer undervisningen og arbejdet i timerne, og jeg deltager aktivt og positivt. Jeg bliver i klassen, når der undervises, og jeg går normalt på toilettet og lignende i frikvartererne.
  • Jeg behandler andre mennesker med respekt og tolerance, og jeg taler pænt til og om andre.
  • Jeg er imødekommende, hensynsfuld og hjælpsom, Jeg inkluderer andre og udelukker ingen, og jeg mobber ikke hverken i eller uden for skolen.
  • Jeg behandler også andre med respekt på de sociale medier. Mit sprog er ordentligt, og jeg diskuterer ikke skolens ansatte eller elever på de sociale medier. Jeg gengiver ikke fotos, lyd eller film af skolens ansatte eller elever fra private sammenhænge eller i private situationer på de sociale medier uden skriftlig tilladelse fra dem, der er involveret.
  • Jeg optager ikke samtaler med skolens ansatte og elever, uden at de har givet skriftlig tilladelse til det.
  • Hvis jeg oplever, at en af mine kammerater eller jeg selv bliver behandlet respektløst eller bliver udsat for mobning, griber jeg ind - enten i situationen, eller ved at henvende mig til en lærer eller min studievejleder.

   

  Brud på skolens regler

  Ved brud på regler er det skolens ledelse, der i den konkrete situation afgør, hvilke konsekvenser det får. Grove eller gentagne brud på reglerne kan medføre bortvisning fra skolen.

  Røgfri skoletid

  Det er ikke tilladt at ryge eller bruge tobaksrelaterede produkter i skoletiden - heller ikke uden for skolens område.

  Har du brug for hjælp?
  Der er forskellige muligheder for hjælp til at stoppe med at ryge og/eller bruge snus: 

  Læs mere om formålet med røgfri skoletid hos Kræftens Bekæmpelse

Følg studielivet

Tjek skolens sociale medier og få indblik i studielivet.

Instagram

Praktiske oplysninger for nuværende elever

Læs om blandt andet eksamener, IT, transport og SU, når du er elev på hhx, eux, eud eller hovedforløbet.

Nuværende elev
 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200 (kl. 8.00-12.00)
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Find medarbejder Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Handelsgymnasiet

Optagelse Studieretninger Virksomhed, økonomi og omverden Finans Iværksætteri Sportsmanagement Kommunikation og samfundsøkonomi Verdensklassen Europaklassen USA-Kina Fag Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du bliver student Hverdagen på gymnasiet Talentprogrammer Få indflydelse Faciliteter Studierejser Efter gymnasiet Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...