Få indflydelse

Vi har mange udvalg på Roskilde Handelsskole. Kan du lide at planlægge fester, eller vil du være elevernes talerør? Meld dig ind i udvalgene og få indflydelse på dit studieliv.

Elevrådet

Elevrådet er elevernes talerør. Medlemmerne af elevrådet varetager elevernes interesser og ønsker i forhold til undervisningen, studiemiljøet og skolen i det hele taget.

Lasse Ørsted Christensen går i 3.I på Handelsgymnasiet og er formand for elevrådet. Han fortæller, hvad elevrådet arbejder med.

Fællesskab af engagerede elever

"For at have indflydelse på vores nærmiljø har vi i elevrådet samlet en organisation fyldt med engagerede elever, der forsøger at skabe en god oplevelse for de studerende på skolen. Vi danner fællesskaber på kryds og tværs af klasserne og hjælper hinanden med de administrative opgaver i organisationen," siger Lasse Ørsted Christensen.

Hvis vi kommer frem til en række ændringer, som vi gerne vil have implementeret, forsøger vi at præge vores nærmiljø i den ønskede retning - Lasse Ørsted Christensen, elevrådsformand 2018/2019

Forslag til ændringer bliver taget op i elevrådet

"Hver klasse er repræsenteret med en udvalgt repræsentant og en suppleant, der sørger for, at klassens holdninger er repræsenterede på vores elevrådsmøder. Her diskuterer vi forskellige emner med relevans for vores liv som studerende. Hvis vi kommer frem til en række ændringer, som vi gerne vil have implementeret, forsøger vi at præge vores nærmiljø i den ønskede retning," fortæller Lasse Ørsted Christensen.

Fokus på det sociale fællesskab

"I skoleåret 2018/19 har vi haft specielt fokus på at forbedre skolens sociale fællesskab på tværs af klasserne. Herudover arbejder vi sammen med ledelsen for at skabe de bedste rammer for vores læring. Dette kan både være relateret til undervisningen og de fysiske rammer på skolen," siger Lasse Ørsted Christensen.

Ansvar for den fælles dagligdag

Vi nyder at have indflydelse og tage ansvar for vores dagligdag sammen. Derfor er det altid fedt at være i en elevorganisation, hvor vi kan snakke åbent om dagligdagens forbedringsmuligheder," slutter Lasse Ørsted Christensen af med.

Vil du gerne være en del af elevrådet, så tag fat i én af dem der allerede er i udvalget.

Se hvem der er med i elevrådet

Guider

Alle 1.g-klasser får tilknyttet fire guider, som er 2.g’ere. Guiderne deltager i introforløbet for 1. g’erne, hvor de står for sociale aktiviteter, besvarer spørgsmål, holder oplæg om skolen, viser rundt og i det hele taget hjælper de nye elever i gang. 

Guiderne følger 1.g’erne det første skoleår. For eksempel kan de være med til at lave fælles arrangementer i studieretningsklasserne. 

Hvis du har lyst til at være guide, kan du tage fat i én af dem der allerede er guide.

Vær med i fredagscaféudvalget

Der er fredagscafé seks til otte gange om året. Marcus og Sofie er med til at arrangere fredagscaféerne. De fortæller:

Vi ønsker i fredagscaféen at skabe et fælleskab, hvor vi alle mødes på tværs af klasserne til en øl eller sodavand, hvor det ikke handler om skole og seriøsitet. - Marcus og Sofie fra fredagscaféudvalget

"Til hver fredagscafé prøver vi at finde på et kreativt tema som passer til diverse begivenheder og årstider. Vi har blandt andet haft temaer som dagens mand, oktoberfest og haft kunstnere ude - og det har været en stor succes. Vi forsøger at skabe et miljø, der passer til alle. Lærerne er også super gode til at troppe op og støtte om fredagscaféen. Hvad fremtiden bringer ved vi ikke, men vi ved, at det bliver godt," fortæller Marcus og Sofie.

Kunne du tænke dig at være med i fredagscaféudvalget, så tag fat i én af dem der allerede er i udvalget.

Bliv en del af festudvalget

Handelsgymnasiet byder selvfølgelig også på fester. Ida og Rebecca er med i festudvalget. De fortæller:

"Når du er med i festudvalget, får du indflydelse på de fester, skolen holder. Du kommer gratis ind, og du får drinksbilletter. Derudover får du nye venner og bekendtskaber på tværs af både klasser og årgange!"

Vores ambition med festerne er altid at skabe en aften, som både giver anledning til at komme tættere på sin egen klasse og på andre. Til festerne er der derfor altid plads til at danse, men også til at snakke. Derudover har vi ofte et tema for festen eller en kunstner til at spille, som gør det hele lidt sjovere - Ida og Rebecca fra festudvalget

Vil du gerne være med til at arrangere fester og være en del af festudvalget, så tag fat i én af dem der allerede er i udvalget.

Følg studielivet på Instagram

Skolens Instagram er i hænderne på elever fra hhx, eux og eud.

Følg os

Talentprogrammer

Som elev på Handelsgymnasiet har du alle muligheder for at arbejde med at udvikle dit talent for eksempel gennem skolens talentprogram.

Læs mere

Handelsgymnasiet

Optagelse Studieretninger Virksomhed, økonomi og omverden Finans Iværksætteri Sportsmanagement Kommunikation og samfundsøkonomi Verdensklassen Europaklassen USA-Kina Fag Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du bliver student Hverdagen på gymnasiet Talentprogram Få indflydelse Faciliteter Studierejser Efter gymnasiet Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...