Få indflydelse

Vi har mange udvalg på Roskilde Handelsskole. Kan du lide at planlægge fester, eller vil du være elevernes talerør? Meld dig ind i udvalgene og få indflydelse på dit studieliv.

Elevrådet

Elevrådet er elevernes talerør. Medlemmerne af elevrådet varetager elevernes interesser og ønsker i forhold til undervisningen, studiemiljøet og skolen i det hele taget.

Lasse Ørsted Christensen går i 2.I på Handelsgymnasiet og er formand for elevrådet. Han fortæller, hvad elevrådet arbejder med.

Fællesskab af engagerede elever

"For at have indflydelse på vores nærmiljø har vi i elevrådet samlet en organisation fyldt med engagerede elever, der forsøger at skabe en god oplevelse for de studerende på skolen. Vi danner fællesskaber på kryds og tværs af klasserne og hjælper hinanden med de administrative opgaver i organisationen," siger Lasse Ørsted Christensen.

Hvis vi kommer frem til en række ændringer, som vi gerne vil have implementeret, forsøger vi at præge vores nærmiljø i den ønskede retning - Lasse Ørsted Christensen, elevrådsformand 2018/2019

Forslag til ændringer bliver taget op i elevrådet

"Hver klasse er repræsenteret med en udvalgt repræsentant og en suppleant, der sørger for, at klassens holdninger er repræsenterede på vores elevrådsmøder. Her diskuterer vi forskellige emner med relevans for vores liv som studerende. Hvis vi kommer frem til en række ændringer, som vi gerne vil have implementeret, forsøger vi at præge vores nærmiljø i den ønskede retning," fortæller Lasse Ørsted Christensen.

Fokus på det sociale fællesskab

"I skoleåret 2018/19 har vi haft specielt fokus på at forbedre skolens sociale fællesskab på tværs af klasserne. Herudover arbejder vi sammen med ledelsen for at skabe de bedste rammer for vores læring. Dette kan både være relateret til undervisningen og de fysiske rammer på skolen," siger Lasse Ørsted Christensen.

Ansvar for den fælles dagligdag

Vi nyder at have indflydelse og tage ansvar for vores dagligdag sammen. Derfor er det altid fedt at være i en elevorganisation, hvor vi kan snakke åbent om dagligdagens forbedringsmuligheder," slutter Lasse Ørsted Christensen af med.

Vil du gerne være en del af elevrådet, så tag fat i én af dem der allerede er i udvalget eller kontakt ungdomskonsulent Mette Louise Bojesen (mlb@rhs.dk).

Se hvem der er med i elevrådet

Guider

Alle 1.g-klasser får tilknyttet fire guider, som er 2.g’ere. Guiderne deltager i introforløbet for 1. g’erne, hvor de står for sociale aktiviteter, besvarer spørgsmål, holder oplæg om skolen, viser rundt og i det hele taget hjælper de nye elever i gang. 

Guiderne følger 1.g’erne det første skoleår. For eksempel kan de være med til at lave fælles arrangementer i studieretningsklasserne. 

Hvis du har lyst til at være guide, kan du tage fat i én af dem der allerede er guide, eller du kan kontakte ungdomskonsulent Mette Louise Bojesen (mlb@rhs.dk).

Vær med i fredagscaféudvalget

Der er fredagscafé seks til otte gange om året. Fie, Victor og Nicklas er med til at arrangere fredagscaféerne. De fortæller:

Det er fedt at arrangere fredagscaféer, fordi vi mødes med folk fra de andre klasser og årgange - Fie, Victor og Nicklas fra fredagscaféudvalget

"Vi står for det hele selv, lige fra at planlægge, bestille varer, opstille bar, invitere og til at lave sjove indslag, så folk får en oplevelse. Nye elever er selvfølgelig meget velkomne til at være med," fortæller Fie, Victor og Nicklas.

Kunne du tænke dig at være med i fredagscaféudvalget, så tag fat i én af dem der allerede er i udvalget eller kontakt ungdomskonsulent Mette Louise Bojesen (mlb@rhs.dk).

Bliv en del af festudvalget

Handelsgymnasiet byder selvfølgelig også på fester. Cecilie og Agnes er med i festudvalget. De fortæller:

"Når du er med i festudvalget, kommer du gratis ind til festerne, og du får drinksbilletter. Og det er super sjovt at arrangere festerne!"

Vi har et rigtig godt fællesskab, og vi kender hinanden på tværs af klasser og årgange. Vi holder vores egne julefrokoster og sommerfester, hvor venskaberne bliver stærkere. På den måde bliver vores gymnasietid endnu bedre - Cecilie og Agnes fra festudvalget

Vil du gerne være med til at arrangere fester og være en del af festudvalget, så tag fat i én af dem der allerede er i udvalget eller kontakt ungdomskonsulent Mette Louise Bojesen (mlb@rhs.dk).

Følg studielivet på Handelsgymnasiet

Foredrag, fester, idrætsdage, studierejser og særlige forløb. Følg med i livet som studerende på Handelsgymnasiets Facebookside.

Facebook - Handelsgymnasiet Roskilde
  • Bakkesvinget 67
    4000 Roskilde
    Telefon 8852 3200
    rhs@rhs.dk
  • CVR-nr: 19516172
    EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Webshop Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Handelsgymnasiet

Optagelse Studieretninger Virksomhed, økonomi og omverden Finans Iværksætteri Sportsmanagement IT og business Webdesign og gaming Journalistik og kommunikation Grøn global Verdensklasse IBB Verden Europaklasse USA-Kina Sprog, kultur og international marketing Fag Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du bliver student Hverdagen på gymnasiet Talentprogrammer Få indflydelse Mediegruppe Faciliteter Studierejser Efter gymnasiet Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...