Talentprogram

Som elev på Handelsgymnasiet har du gode muligheder for at udvikle dine talenter – for eksempel gennem skolens talentprogram.

Særligt talentfulde elever kan deltage i Handelsgymnasiets talentprogram.
I 1.g udpeger lærerne et talenthold blandt eleverne. Du kan blive valgt, hvis du udmærker dig særligt på forskellige fagområder, og du er motiveret, engageret og aktiv - både i skolelivet og i fritiden.

 

Programmet skaber netværk og udfordrer dit potentiale

Talentprogrammet er med til at udfordre den enkeltes potentiale, styrke motivationen og skabe et netværk, hvor talenteleverne mødes til faglige arrangementer. Formålet er at inspirere, udfordre og motivere eleverne til fortsat at udvikle deres nysgerrighed og viden inden for faglige områder, der er relateret til Handelsgymnasiet.

Det sker gennem en række arrangementer, f.eks. virksomhedsbesøg, foredrag eller undervisning i emner, der går udover den daglige undervisning på Handelsgymnasiet.

Der er cirka 30-40 elever per årgang i Handelsgymnasiets talentprogram.

 

Virksomhedsbesøg ude af huset og oplægsholdere på skolen er nogle af de ekstra aktiviteter, man får tilbudt i Talentprogrammet. Her besøger talentelever fra 2. år virksomheden Caps Copenhagen.

Samarbejde med Deloitte

Som et særligt tilbud til udvalgte elever på 3. år tilbyder vi også talentforløbet Masterclass i revision i samarbejde med det internationale revisionsfirma Deloitte. Her får udvalgte elever med særlig interesse for revision, mulighed for at prøve kræfter med dagligdagen som revisor. Deloitte er ansvarlig for undervisningen på dette særlige forløb.

Find ud af hvad du kan efter gymnasiet

Når du dimitterer fra Handelsgymnasiet, har du mange muligheder i forhold til at læse videre. Bliv klogere på, hvad du kan, og hvordan du får hjælp, hvis du er i tvivl om, hvad du vil.

Efter gymnasiet

Handelsgymnasiet

Optagelse Studieretninger Virksomhed, økonomi og omverden Finans Iværksætteri Sportsmanagement Kommunikation og samfundsøkonomi Verdensklassen Europaklassen USA-Kina Fag Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du bliver student Hverdagen på gymnasiet Talentprogram Få indflydelse Faciliteter Studierejser Efter gymnasiet Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...