Brobygningsforløb

Hvis du går i 10. klasse, kan du komme i brobygning på Handelsgymnasiet.

På brobygningsforløbet får du indblik i, hvordan det er at gå på gymnasiet. Gennem undervisningen oplever du, hvordan det faglige indhold og niveau er. Når du bevæger dig rundt på skolen, ser du de mange faciliteter, og du møder skolens elever og får en fornemmelse af stemningen og studielivet. 

På forløbet kommer vi blandt andet omkring:

 • en præsentation af de 13 studieretninger og nogle af de nye fag, du møder
 • hvordan vi arbejder i undervisningen, og hvad uddannelsen kræver af dig
 • hvad du kan bruge en studentereksamen fra Handelsgymnasiet til.

Et realistisk billede af gymnasiet

Skolens lærere, studievejledere og elever vil forsøge at give dig et så realistisk billede af hverdagen på Handelsgymnasiet som muligt. Det handler både om fagenes sværhedsgrad, det sociale miljø og brugen af nye medier mv.

 

Du kommer til at arbejde med

På brobygningsforløbet på Handelsgymnasiet kommer du til at arbejde med økonomisk vækst og konsekvenserne som denne vækst har for både jordens ressourcer og klimaet.

Vi ser derfor gennem forløbet nærmere på:

 • Dilemmaet mellem økonomisk vækst og knappe ressourcer
 • Socialt ansvar
 • Social ulighed
 • Migration
 • Bæredygtighed.

 

Alle disse emner vil blive anskuet – både ud fra et internationalt, et samfundsfagligt og et virksomhedsperspektiv.

Praktiske oplysninger

  Tilmelding

  Du tilmelder dig gennem din UU-vejleder.

  Mødetid

  Fem-dages brobygningsforløb

  Hvis du er på fem-dages brobygningsforløb, møder du kl. 08.15 første dag og 08.05 alle andre dage. Dagene slutter mandag til fredag kl. 13.20.

  Tre-dages brobygningsforløb

  Er du på brobygningsforløb i tre dage, er mødetidspunkterne:

  1. dag: 8.15-13.20
  2. dag: 8.05-15.05
  3. dag: 8.05-15.05.

  To-dages brogbygningsforløb

  Når du er på brobygningsforløb i to dage, møder du kl. 08.15 første dag og 08.05 den næste dag. Begge dage har du fri 15.05.

  Adresse og mødested

  Roskilde Handelsskole ligger på Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde.

  Når du kommer til skolen, går du ind ad hovedindgangen i bygning 3 og venter ved receptionen. Her bliver du hentet af den lærer, som du skal have på forløbet.


  Adresse og find vej
  Transport

  Der går bus til skolen fra Roskilde Station om morgenen og retur om eftermiddagen. Vær opmærksom på, at der er mange elever, som tager bussen, så det er en god idé at være på stationen i god tid.


  Rejseplanen
  Kantine

  Vi har en god kantine med et stort udvalg. Du kan selvfølgelig også tage en madpakke med.

  Medbring pc, papir og skriveredskaber

  It er en del af undervisningen på brobygningsforløbet, så det er vigtigt, at du medbringer din pc. Skolen har kun få pc’er til udlån.

  Du skal også huske papir og skriveredskaber.

  Vores forventninger til dig

  Vi forventer, at du møder til tiden og deltager aktivt i forløbet.

Følg studielivet på Handelsgymnasiet

Foredrag, fester, idrætsdage, studierejser og særlige forløb. Følg med i livet som studerende på Handelsgymnasiets Facebookside.

Facebook - Handelsgymnasiet Roskilde

Handelsgymnasiet

Optagelse Studieretninger Virksomhed, økonomi og omverden Finans Iværksætteri Sportsmanagement IT og business Webdesign og gaming Journalistik og kommunikation Grøn global Verdensklassen IBB Verden Europaklassen USA-Kina Sprog, kultur og international marketing Fag Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du bliver student Hverdagen på gymnasiet Talentprogrammer Få indflydelse Mediegruppe Faciliteter Studierejser Efter gymnasiet Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser

Mere RHS

Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...