Hverdagen på gymnasiet

En del af din tid på Handelsgymnasiet kommer til at gå med morgensamlinger, foredrag, elevdemokrati og særlige forløb. Bliv klogere på hverdagen som hhx'er.

Morgensamling

Handelsgymnasiets elever og lærere mødes med mellemrum til morgensamling på årgangen. Her får I informationer af betydning for alle klasser på årgangen. Klasser, grupper eller enkelte elever har mulighed for at komme med indslag til morgensamlingerne.

Foredrag og inspiration udefra

Gennem året får du inspiration og bliver klogere på forskellige områder, når der er foredrag eller andre arrangementer. Foredragene kan både være med underviserne på skolen, men det kan også være med folk udefra. For eksempel holdt Lykke Friis, prorektor for Københavns Universitet foredrag for alle tyskelever, om politik i Tyskland i forbindelse med forbundsvalget.
 

Creative Business Camp

I 1.g inviterer skolen til Creative Business Camp. Der arbejder du med dit hold på at finde kreative og innovative løsninger på konkrete udfordringer fra livet uden for Handelsgymnasiet. Campen giver dig en god fornemmelse for, hvad det vil sige, at være iværksætter.

Skolen organiserer campen i samarbejde med virksomheder eller foreninger uden for skolen. Repræsentanterne for virksomhederne eller foreningerne fungerer som dommere og kårer årets vinder af campen.
 

Oscaruddeling

Hvert år i maj ruller vi den røde løber ud og inviterer til Oscaruddeling. De elever, der har mediefag, viser deres filmproduktioner, og bagefter kåres vinderne af de forskellige kategorier.

Uddelingen foregår professionelt i bedste Hollywood-stil med værter, musikalsk underholdning, taler og høj stemning.
 

Elevdemokrati

Dine samarbejdsevner og ansvarsfølelse bliver trænet gennem vores elevdemokrati. Du er sikret medindflydelse på din undervisning og skolens forhold, for eksempel gennem evalueringer og via elevrådet.

Det er vigtigt, at du arbejder aktivt for at gøre skolen til et godt sted at være. Brug din indflydelse, både når det gælder om at overholde de fælles regler i klassen, at være med til at bestemme, hvor studierejsen skal gå hen, og at diskutere arbejdsformer og emner i undervisningen.

Vil du gerne involvere dig yderligere i skolen, kan du for eksempel melde dig ind i elevrådet.

Bliv en del af elevrådet

Din skoledag

Lektionerne på Handelsgymnasiet varer 45 minutter . Den skemalagte undervisning er i tidsrummet fra 08.05 til 15.15. I enkelte tilfælde kan undervisningen vare til 16.05. Du må regne med, at vejledning omkring studieområdet i nogle tilfælde kan vare til kl. 17.

I løbet af din studietid får du en del lektier for. Det er ikke urealistisk, at du skal læse lektier cirka to timer om dagen i gennemsnit, og ved siden af kommer en del større skriftlige opgaver.
 

Handelsgymnasiets ringetider

 1. blok kl. 08.05 – 09.40
 2. blok kl. 09.50 – 11.25
 3. blok kl. 11.50 – 13.25
 4. blok kl. 13.40 – 15.15
 5. blok kl. 15.20 – 16.05

 

Frikvarterer på Handelsgymnasiet

 • kl. 09.40 - 09.50
 • kl. 11.25 - 11.50
 • kl. 13.25 - 13.40
 • kl. 15.15 - 15.20

Se faciliteterne på skolen

Det er vigtigt for os, at der er et godt studiemiljø, hvor du både kan sidde og arbejde sammen med andre, hænge ud i loungeområder og dyrke idræt i sportsfaciliteterne.

Faciliteter
 • Bakkesvinget 67
  4000 Roskilde
  Telefon 8852 3200
  rhs@rhs.dk
 • CVR-nr: 19516172
  EAN-nummer: 5798000553606
#rhslivet

Hjælp og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du har brug for hjælp til at vælge uddannelse eller kursus. 

Studievejledningen

Se også

Webshop Få sider læst op Cookie- og privatlivspolitik Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Handelsgymnasiet

Optagelse Studieretninger Virksomhed, økonomi og omverden Økonomi og samfund Finans USA-Kina IT og business Sportsmanagement Plus Iværksætteri Europaklasse Verdensklasse Interkulturel marketing Sprog og kultur Fag Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du bliver student Hverdagen på gymnasiet Talentprogrammer Få indflydelse Mediegruppe Faciliteter Studierejser Efter gymnasiet Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Uddannelser Handelsgymnasiet Optagelse Studieretninger Virksomhed, økonomi og omverden Økonomi og samfund Finans USA-Kina IT og business Sportsmanagement Plus Iværksætteri Europaklasse Verdensklasse Interkulturel marketing Sprog og kultur Fag Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du bliver student Hverdagen på gymnasiet Talentprogrammer Få indflydelse Mediegruppe Faciliteter Studierejser Efter gymnasiet Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser EUX Optagelse Forløb Eux Business Eux Business Elite Eux 20-20 Plus Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du dimitterer Hverdagen på eux Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Praktikservice For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser EUD Optagelse Eud Business Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du afslutter eud Hverdagen på eud Få indflydelse Faciliteter Studierejser Karrieremuligheder Praktikservice For elever For virksomheder Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Tilbud til dig over 25 år Euv for voksne Euv med eux for voksne Eus for studenter over 25 år Forløb for dig der er blevet student Eus for hhx'ere Eus online for hhx'ere Eus for stx-, hf - og htx'ere Eus online for stx-, hf- og htx'ere Junior Masterclass Next Step Eus for studenter over 25 år Hovedforløb Optagelse Forløb og specialer Administration Offentlig administration Økonomi Spedition Revision Lægesekretær Blomsterdekoratør Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Kurser Kursusoversigt IT og web Økonomi og regnskab Ledelse Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende projektlederuddannelse Prince 2 Sundhedssektoren Sekretær i sundhedssektoren Grundlæggende diagnoselatin Salg og markedsføring For ledige Grundlæggende IT Grundlæggende regnskab Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende projektlederuddannelse Administrativ IT/superbruger Fra ufaglært til faglært Sekretær i sundhedssektoren Ordblindeundervisning Øvrige kurser For virksomheder Kompetencevurdering Kontakt og ansatte Om skolen Profil Værdier Historie Praktiske oplysninger Kontakt Adresse og find vej Åbningstider Find medarbejder Studievejledningen Det sker Nyheder Job Organisation Bestyrelsen Ledelsen Elevråd Arbejdsmiljøorganisation Mål, vision og strategi Mål og strategier Planer og politikker Udvikling og kvalitet Kvalitetsarbejde Nøgletal Opfølgningsarbejde Trivselsundersøgelser Fastholdelsesstrategi Netværk og samarbejde Hjælp til at vælge Tilbud til dig der er... Ung Voksen Virksomhed Ledig Introduktionskurser og brobygning Studievejledningen Optagelse Handelsgymnasiet Eux Eud Tilbud til dig over 25 år Forløb for dig der er blevet student Hovedforløb English Info til dig der er... Elev i 8.klasse Elev i 9. klasse Elev i 10. klasse Nuværende elev Hhx-elev Eux-elev Eud-elev Elev på hovedforløbet Forælder til nuværende elev Forælder til elev i 8., 9. eller 10. klasse Lærer og vejleder i grundskolen Censor Censor på hhx Censor på eux/eud Virksomhed