Hverdagen på gymnasiet

En del af din tid på Handelsgymnasiet kommer til at gå med morgensamlinger, foredrag, elevdemokrati og særlige forløb. Bliv klogere på hverdagen som hhx'er.

Morgensamling

Handelsgymnasiets elever og lærere mødes med mellemrum til morgensamling på årgangen. Her får I informationer af betydning for alle klasser på årgangen. Klasser, grupper eller enkelte elever har mulighed for at komme med indslag til morgensamlingerne.

Foredrag og inspiration udefra

Gennem året får du inspiration og bliver klogere på forskellige områder, når der er foredrag eller andre arrangementer. Foredragene kan både være med underviserne på skolen, men det kan også være med folk udefra. For eksempel holdt Lykke Friis, prorektor for Københavns Universitet foredrag for alle tyskelever, om politik i Tyskland i forbindelse med forbundsvalget.
 

Sustainable Solution Camp

I 2.g inviterer skolen til Sustainable Solution Camp. Der arbejder du med dit hold på at finde kreative og innovative løsninger på konkrete miljøudfordringer fra livet uden for Handelsgymnasiet. Campen giver dig en god fornemmelse for, hvad det vil sige, at være iværksætter.

Skolen organiserer campen i samarbejde med virksomheder eller foreninger uden for skolen. Repræsentanterne for virksomhederne eller foreningerne fungerer som dommere og kårer årets vinder af campen.

 

Elevdemokrati

Dine samarbejdsevner og ansvarsfølelse bliver trænet gennem vores elevdemokrati. Du er sikret medindflydelse på din undervisning og skolens forhold, for eksempel gennem evalueringer og via elevrådet.

Det er vigtigt, at du arbejder aktivt for at gøre skolen til et godt sted at være. Brug din indflydelse, både når det gælder om at overholde de fælles regler i klassen, at være med til at bestemme, hvor studierejsen skal gå hen, og at diskutere arbejdsformer og emner i undervisningen.

Vil du gerne involvere dig yderligere i skolen, kan du for eksempel melde dig ind i elevrådet.

Bliv en del af elevrådet

Din skoledag

Lektionerne på Handelsgymnasiet varer 45 minutter . Den skemalagte undervisning er i tidsrummet fra 08.05 til 15.05. I enkelte tilfælde kan undervisningen vare til 16.05. Du må regne med, at vejledning omkring studieområdet i nogle tilfælde kan vare til kl. 17.

I løbet af din studietid får du en del lektier for. Det er ikke urealistisk, at du skal læse lektier cirka to timer om dagen i gennemsnit, og ved siden af kommer en del større skriftlige opgaver.
 

Handelsgymnasiets ringetider

  1. blok kl. 08.15 – 09.45
  2. blok kl. 10.00 – 11.30
  3. blok kl. 12.00 – 13.30
  4. blok kl. 13.45 – 15.15

 

Frikvarterer på Handelsgymnasiet

  • kl. 09.45 - 10.00
  • kl. 11.30 - 12.00
  • kl. 13.30 - 13.45

Se faciliteterne på skolen

Det er vigtigt for os, at der er et godt studiemiljø, hvor du både kan sidde og arbejde sammen med andre, hænge ud i loungeområder og dyrke idræt i sportsfaciliteterne.

Faciliteter

Handelsgymnasiet

Optagelse Studieretninger Virksomhed, økonomi og omverden Finans Iværksætteri Sportsmanagement Kommunikation og samfundsøkonomi Verdensklassen Europaklassen USA-Kina Fag Studieliv Studiestart Sociale aktiviteter Sport og teambuilding Når du bliver student Hverdagen på gymnasiet Talentprogram Få indflydelse Faciliteter Studierejser Efter gymnasiet Praktiske oplysninger Kontakt og ansatte Besøg os Introduktionskursus Brobygning kombiforløb Brobygningsforløb Informationsmøde Inspirationsmøde Åbent hus Uddannelsesmesser Uddannelser Kurser Om skolen Hjælp til at vælge Optagelse English Info til dig der er...